:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

สถานที่

บริเวณภายนอกอาคาร

โรงเรียนอนุบาลปาริชาต

อนุบาลปาริขาต

พื้นที่บริเวณสนามหญ้าหน้าอาคาร

 

Parichart School Parichart School Parichart School

Parichart School

พื้นที่บริเวณรอบอาคาร และสระว่ายน้ำ

บริเวณภายในอาคาร

 ชั้นที่ 1

อนุบาล ปทุมธานี ปากเกร็ด 354 ราชพฤกษ์ บางคูวัด

โรงเรียนอนุบาล อำเภอเมิอง ปทุมธานี

ห้องธุรการ

ห้องอาหาร (เมนูอาหารจะแจ้งผู้ปกครองทุกสัปดาห์)

ปฐมพยาบาล

ห้องก่อนเตรียมอนุบาล / ห้องเตรียมอนุบาล

ห้องนุ่มนิ่มนิทาน  (ห้องพักรอส่งนักเรียนกลับบ้าน)

ห้อง Play Room

 ชั้นที่ 2

ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1,2,3 ( หลักสูตร English program)

ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 1 (หลักสูตรสามัญก้าวหน้า RAP)  ** ห้องเรียน ชั้นอนุบาล 2,3  อยู่ชั้น 3

ห้องสมุด

ห้องดนตรี

ห้อง Cooking (สำหรับการศึกษา)

 ชั้นที่ 3

ห้องคอมพิวเตอร์ / ห้องประชุมเล็ก

ห้องอาเซี่ยน

ห้องนาฏศิลป์ / ห้องกิจกรรมใหญ่

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2019 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4