:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

 

บริการจากโรงเรียนเรา

            

โครงการอาหารเช้า ( เดือนละ 400 บาท )
เน้นความสะอาด และคุณภาพอาหาร

มีคุณครูดูแลอย่างใกล้ชิด

โครงการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

( ราคาเดือนละ 1,000 บาท )
สอนการบ้าน พร้อมเรียนพิเศษ พร้อมอาหารเย็น

มีคุณครูดูแลถึงเวลา 18:00 น.

บริการรถตู้ รับ ส่ง

( รายละเอียดและราคา ติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการ )
มีคุณครูประจำรถ รับ ส่ง


บริการ ส่ง 2 ช่วงเวลา


- 15.00 น. (เวลาเรียนปกติ)
       - 17.00 น. (หลังเลิกเรียนพิเศษ)

คอร์สเรียนพิเศษ

วันปกติ หรือ เสาร์-อาทิตย์

( รายละเอียดและราคา ติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการ )


* ภาษาไทย * ภาษาอังกฤษ (ครูต่างชาติ) * คณิตศาสตร์
* ศิลปะ * เทควันโด * นาฏศิลป์ * ดนตรีสากล * Cooking

คอร์สเรียนพิเศษ ปิดภาคเรียน

( รายละเอียดและราคา ติดต่อสอบถามที่ห้องธุรการ )
กิจกรรมสนุก ๆ มากมาย พร้อมทัศนศึกษา ฟรี!
ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 1

กันยายน ตุลาคม ( แคมป์วิชาการ 4 สัปดาห์ )
ปิดเทอม ภาคเรียนที่ 2

มีนาคม - เมษายน ( คอร์สซัมเมอร์ 6 สัปดาห์ )

 

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4