:::: เปิดรับสมัครตลอดปีการศึกษา ::::

 02-977-1562-4 @PRCkindergarten

 

ตารางเวลา

           

ระยะเวลาเรียน
 

ภาคเรียนที่ 1 พฤษภาคม สิงหาคม
ภาคเรียนที่ 2 พฤศจิกายน กุมภาพันธ์
 

เวลาเรียนปกติ : จันทร์ ศุกร์

 

06:45 08:20 : รับเด็ก * โครงการอาหารเช้า

                          (คลิ๊ก บริการเสริมอื่น ๆ)
08:20 08:35 : เคารพธงชาติหน้าเสาธง
08:35 09:20 : ตามวิชาเรียน
09:20 09:45 : เบรคเช้า (ทานของว่าง)

                          * ผู้ปกครองเตรียมนมมาจากบ้าน
09:45 11:30 : ตามวิชาเรียน
11:30 14:00 : ทานอาหารกลางวัน

                          * ผู้ปกครองเตรียมนมมาจากบ้าน
                          และนอนกลางวัน
14.00 14:20 : เบรคกลางวัน (ทานของว่าง)

                          * ผู้ปกครองเตรียมนมมาจากบ้าน
14:20 14:45 : ตามวิชาเรียน
14:45 15:00 : เตรียมตัวกลับบ้าน

--------------------------------------------------------------------
         15:00 18:00 : * โครงการเรียนพิเศษหลังเลิกเรียน

                          (คลิ๊ก บริการเสริมอื่น ๆ)

 

การรับ - ส่งนักเรียน


ส่งนักเรียนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่เวลา 06.45 น. เป็นต้นไป
รับนักเรียนด้วยตัวเอง ได้ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป
*บริการรถตู้ รับ ส่ง (คลิ๊ก บริการเสริมอื่น ๆ)

 

 

กิจกรรมประจำสัปดาห์


ทุกวันพุธ  : นิทานประจำสัปดาห์ แสดงโดยเหล่าคุณครูและ

                     ให้นักเรียนตอบคำถามในเนื้อหา เพื่อรับของ

                      รางวัล ที่ห้องนุ่มนิ่มนิทาน ชั้น 1
 

ทุกวันศุกร์ : เต้นแอรโรบิก โดยมีเพลงจังหวะสนุกสนาน หลัง

                       เคารพธงชาติหน้าเสาธง
 

กิจกรรมประจำปี


พฤษภาคม : * ประชุมผู้ปกครอง * วิสาขบูชา *
มิถุนายน    : ---
กรกฎาคม  : * ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา

                       รัชกาลที่ 10
สิงหาคม     : * งานแม่แห่งชาติ
กันยายน     : * งานวิชาการ

                       (เชิญผู้ปกครองชมผลงานนักเรียนในห้องเรียน)
                        และตลาดนัดผู้ปกครอง


------------------ ปิดภาคเรียนที่ 1 -------------------


ก.ย. ต.ค. : แคมป์วิชาการ 4 สัปดาห์

(คลิ๊ก บริการเสริมอื่น ๆ)
----------------------------------------------------------
 

พฤศจิกายน : * ประชุมผู้ปกครอง * งานลอยกระทง
ธันวาคม      : * งานคริตส์มาส และงานส่งท้ายปีเก่า

                         ต้อนรับปีใหม่
มกราคม       : * งานกีฬาสี (จัดร่วมกับงานวันเด็ก)
กุมภาพันธ์    : * งานวิชาการ

                         (เชิญผู้ปกครองชมผลงานนักเรียนในห้องเรียน)

 

------------------ ปิดภาคเรียนที่ 2 -------------------


มีนาคม           : * งานดอกปาริชาตบาน
                           (มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้จบการศึกษา

                            และมีการแสดงของนักเรียน)


-----------------------------------------------------------
 

มี.ค. เม.ย. : * ซัมเมอร์แคมป์ 6 สัปดาห์

(คลิ๊ก หัวข้อบริการเสริมอื่น ๆ)
 

 

โรงเรียนอนุบาลปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลแถวนนทบุรี โรงเรียนอนุบาล เมือง ปทุมธานี โรงเรียนอนุบาล ปากเกร็ด นนทบุรี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดปทุมธานี โรงเรียนอนุบาลจังหวัดนนทบุรี

โรงเรียนอนุบาล ถนนราชพฤกษ์ โรงเรียนอนุบาล บางคูวัด โรงเรียนอนุบาล ในเขตปทุมธานี ในเขตปากเกร็ด นนทบุรี

2018 Parichart Kindergarten School

Parichart Villege 345 Rd., Bangkuwat, Muang Pathumthani 12000 THAILAND

Tel : 029771562-4